Thajská masáž

Waiwari thajske masaze

Thajská masáž? Někdo ji zná velmi dobře ze svých návštěv Thajska, někdo o ní slyšel z doslechu a mnohdy má poněkud “zkreslené” představy a jiný zase neví, co si o ní má představit. Proto se pokusíme v tomto článku podrobněji objasnit, co to vlastně thajská masáž je a seznámit vás s trochou z její historie i současnosti.

Masáž v thajském pojetí

Mnohdy bývá citována půvabná zmínka o masážích, která se jako vůbec první kdysi dostala ze Siamu do Evropy a která hovoří o tom, že…

“Když tam někdo onemocní, osoba znalá věci ho hněte, sedá na něj a šlape po něm”.

Není to přesné už proto, že v Thajsku se chodí na masáž často a pravidelně a nečeká se, až začne něco bolet. Kdo nenavštěvuje masérské podniky, tomu se dostává masáže doma od rodinných příslušníků. Na plážích a pod vodopády a všude tam, kde tráví Thajci volné chvíle, patří obrázek ženy, která masíruje jen tak mimoděk svého muže, k nejvšednějším výjevům. Do masérských škol běžně nastupují žákyně, které mají dobrou praktickou průpravu z domova. Řeknou Vám: “Už když mi bylo čtrnáct, tak jsem denně večer masírovala tatínka, když přišel celý rozlámaný z pole”.

Masérská dovednost se v rodinách předává z generace na generaci. Komerčně se poskytuje v salonech od malých a skromných až po obří a luxusní, v chrámech, na klinikách, v hotelech, kosmetických salonech, kadeřnictvích, lázních, saunách, ve velkoměstech i provinčních místech a na plážích většiny letovisek.

Waiwari thajske masaze

Každodenní přítomnost

Stručně vyjádřeno, v Thajsku je masáž všudypřítomná a neodlučně patří k životnímu stylu. Spolu s orchidejemi, chrámy i domečky pro božstva a duchy, s vonnými tyčinkami a slony, ale hlavně s thajskými úsměvy, zdvořilostí a duševní pohodou. I na začátku nového tisíciletí celá země žije přese všechny proměny a modernizaci stále v duchu tradic a dle zásad théravádového buddhismu, a tak se v každodenním běžném životním rytmu Thajců snoubí ryze tělesná stránka masáží s jejím duchovním rozměrem. To je další velký rozdíl od evropského pojetí masáže.

Původ metody a úloha učitele

Sám název “nůad phén bórán thaj”, přeloženo doslova “masáž starobylá thajská”, napovídá, že jde o thajskou podobu metod používaných v různých zemích Asie od dávných časů. Přesněji řečeno dva a půl tisíce let podle legend pravících, že jejím “tvůrcem” a prvním učitelem byl staroindický Dživaka Khumar Bakka (v jiných transkripcích Jivaka nebo Shivaga Komarpaj). Měl působit jako lékař na dvoře krále Bimbisáry, kde učil při své návštěvě i Buddha Gautama Siddhártha. Z obou velkých mužů se prý stali přátelé.

Ať je tomu jakkoli, “doktor Dživaka” je pro všechny maséry v Thajsku jejich hlavní “adžán” nebo též “khrů”, tj. ten první a hlavní učitel. Druhým takovým je pak pro každého z nich ten, kdo je jako první v životě zasvěcoval do masážních umů. Oběma vzdávají do smrti hold. Projevují jim vděčnost a prosí je o pomoc tak, aby jimi poskytované masáže byly co nejprospěšnější. Čímž nemíníme hmotnou odměnu pro maséra, ale prospěšnost pro masírovaného.

I na moderních klinikách lze vidět sošky dr. Dživaky a být svědky denního obřadu “vaj khrů”, tedy pozdrav učiteli. V takových kurzech, kde se udržují tradice, budete odříkávat před výukou mantru Óm Namó Dživagó ve staroindickém jazyce páli, budete se učit chápat význam duševního soustředění a propojení se svým učitelem před každou masáží.

Nejrozšířenější omyly a zmatené pojmy

Především, tradiční masáž v Thajsku nemá vůbec nic společného s erotikou! Evropský pohled na Thajsko jako na zemi sexu je vůbec velmi zkreslený. Thajská společnost je v tomto ohledu velmi konzervativní, milenci se na veřejnosti nelíbají ani nemazlí. Snadno dostupná prodejná láska se objevila ve větší míře až s příchodem amerických vojáků a západních turistů. Obavy nebo u někoho snad naopak nadějeplné očekávání, že v podnicích nabízejících tradiční masáž se lze nadít něčeho navíc jsou liché. Přirozeně existují výjimky jako u všeho, zvláště v masérských salonech některých ne zrovna luxusních hotelů.

Tradiční thajská masáž se provádí zásadně ve vhodném oblečení, tělo zahalené od krku až ke kotníkům. Masérky velmi nelibě nesou pokusy některých cizinců neznalých poměrů o doteky nepatřící k masážní sestavě a striktně je odmítají, mají s tím někdy potíže a kromě toho mají cokoli podobného striktně zakázáno. V Thajsku platí, že nikoli masáž má pokaženou reputaci, ale mužští zákazníci ze “Západu” ano. Naprostá většina klientely je místní a Thajci vědí kam jít kvůli masáži a kam případně za jiným potěšením těla.

Waiwari thajske masaze

Podstata a technika

Velmi zjednodušeně řečeno, jedná se o ovlivňování toků životní energie. Masíruje se na tzv. sénách, pomyslných energetických čarách (obdoba u nás známějších meridiánů). Nejsou popsány v žádných anatomických učebnicích, avšak asijští maséři při tradiční masáži pracují podle prastarých map těla od dob kam lidská paměť sahá. V chrámu Wat Phó, jakožto první thajské univerzitě, můžete takové starodávné obrázky vidět.

Tyto linie se počítají na desítky tisíc, ale v tradiční thajské masáži se jich využívá deset, na nichž leží důležité tlakové body. Práce na nich vede k udržování harmonických toků energie v těle a mezi tělem a okolím. Obnovuje je, pokud jsou něčím blokovány. Avšak důraz se klade na prevenci, aby se takovým stavům předcházelo, vážnější poruchy léčí specialisté na terapeutickou thajskou tradiční masáž.

Práce tlakovými technikami na sénách se v typických sestavách tradiční thajské masáže kombinuje někdy více a někdy méně s natahováním a protahováním, s technikami typickými pro jógu. Neexistuje jednotná a přesně stanovená sestava. V různých školách, v různých masážních zařízeních a dokonce i u různých masérů se můžete setkat s podstatnými odlišnostmi, jen základní principy jsou společné. Ve školách se ovšem učí určitý postup, jehož zvládnutí se vyžaduje při závěrečné zkoušce. Je proto navýsost žádoucí po ukončení kurzu absolvovat několik masáží na několika místech jako normální zákazník a udělat si tak představu o variabilitě tradiční thajské masáže.

Vrcholní odborníci – špičkoví učitelé ve Wat Phó například rozhodli nezařadit do osnov některé nejnáročnější prvky, které vyžadují dlouhodobější praxi. Máme na mysli třeba chůzi po zádech masírovaného, kterou v thajských salonech běžně zažijete, ale ne ve všech. Maséři se též přizpůsobují kondici klienta.

Waiwari thajske masaze

Školy

Tradiční thajská masáž se vyučuje ve více typech škol. V chrámových školách, z nichž nejznámější a nejváženější je škola chrámu Wat Pho v Bangkoku, je metodika a celá atmosféra při výuce nejbližší původním tradicím. Kurzy v těchto školách jsou určeny převážně thajským nastávajícím profesionálům. Některé přijímají žáky z řad cizinců, což ovšem nebývají obvykle maséři povoláním, ale běžní turisté.

Vysloveně pro cizince jsou určené rozličné mezinárodní školy. Mají nejrůznější úroveň, často jsou podstatně dražší a vůbec ne lepší. Podle zkušeností zahraničních účastníků může být pro držitele diplomů účelné, doplnit si základní kurz běžného tzv. jižního typu masáže kurzem v mezinárodní škole v Chiang Mai, kde se vyučuje severothajský styl. Organizace výuky, metodika a přístup učitelů jsou tam zcela odlišné.

Thajské školy

Existují též soukromé školy a thajskou vládou pořádané kurzy určené pouze Thajcům. Vše se tam odehrává v thajštině a vše je v thajském písmu. Tradiční masáž stejně jako tradiční medicína a farmacie byly svého času oficiálními místy v Thajsku poněkud opomíjeny, důraz se kladl na nejmodernější výdobytky světové vědy. Dnes naopak prožívají renesanci i na univerzitách a ve státním systému zvaném “Integrace thajské tradiční medicíny do celonárodního systému péče o zdraví”.

Vzhledem k rostoucí oblíbenosti thajské masáže není divu, že přibývají kurzy mimo Thajsko. Nebudeme se šířit o těch, kdo po týdenním kurzu v Evropě vyvěsili zbrusu nový diplom na zeď a jali se “vyučovat” thajské masáži. Stejně jako buddhismem se i thajskými masážemi živí šarlatáni. Existují však i dobré kurzy. Pokud je budete hledat na internetu, počítač vám nabídne řadu škol jejichž reklama se hemží thajskými termíny i jmény osob, v adrese však mají třeba San Francisko nebo jiné město v USA. Jako majitelé a učitelé tam působí Thajci.

Náš názor je, že nikdy nemohou nahradit osobní zkušenost se studiem v Thajsku a s pobytem v tomto buddhismem a tradicemi žijícím “království úsměvů”. Takovou a nejlépe opakovanou zkušenost bychom považovali za naprosto nezbytnou pro poctivého profesionála, který chce s čistým svědomím prohlásit, že ovládá tradiční thajskou masáž.

Waiwari thajské masáže

Každému určitě doporučujeme thajskou masáž vyzkoušet. Ocitnete se v jiném a velmi příjemném světě relaxace a jsme si téměř jisti, že tuto zkušenost budete chtít znovu zopakovat. Naše masérky jsou zkušené a certifikované thajské profesionálky, které své znalosti získali v tradičních thajských masérských školách a dovednosti pak během své praxe v Thajsku. V našem salónu Waiwari thajské masáže tak zažijete originální a nefalšovanou thajskou masáž, po které se budete cítit jako znovuzrození ;-).